Ailem ile Tasarlıyorum Ailem İle Sunuyorum

İçinde bulunduğumuz çağda tüm bireylerden meraklı,araştırmacı ve üretici olması baklenmektedir.Bu sebeple,bireylerin soru sormalarını,araştırmalarını,üretmelerini ve buluş yapmalarını teşvik edici ve bu konulardaki yetenek ve ilgilerini ortaya çıkarıcı eğitim süreçlerine girmeleri gerekli görülmektedir.

Proje hazırlayarak öğrencilerimizin üretim ve buluş yapma alanında yaratıcı düşünme,eleştirel düşünme,problem çözme gibi yetenekleri geliştirilmektedir.İş dünyasına girdiklerinde de proje becerileri sayesinde iş hayatının istediği niteliklere kolayca uyum sağlayabilmeleri amaçlanmaktadır.