Eko Okul

Eko Okul

Uluslar arası Eko-Okullar Programı okul öncesi ile ilk ve ortaokullarda çevre bilinci, çevre yönetimi ve sürdürülebilir kalkınma eğitimi vermek için 67 ülkede uygulanan bir programdır.

Katılımcı yaklaşımıyla öğrencilerimiz hem çevresel konularda bilgi edinirler, hem de ailelerini, yerel yönetimleri ve sivil toplum kuruluşlarını (STK) çevresel konularda bilinçlendirmede etkin rol alırlar.

Okulumuzda programın uygulanması, öğrencilerimize çevre konusunda olduğu kadar, yaşamları boyunca kullanacakları ve başarılarını etkileyecek alışkanlıklar da kazandırır.