Tema Okul

TEMA,Türkiye Erozyonla Mücadele,Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı Lise Eğitim Programı

Birey Anadolu Lisesinde uygulanmakta olan Lise Tema Eğitim Programı öğrencilerimizin ekolojik okur yazarlık becerilerini desteklemek amacıyla geliştirilmiş bir çevre eğitim programıdır.

Program ‘Sürdürülebilir Yaşam’ konu başlığında öğrencilerimizin doğanın yaşamı nasıl sürdürdüğüne ve günlük yaşantılarının doğaya olan etkilerinin farkına varmalarına yardımcı olacak etkinliklerden oluşmaktadır.