Beslenme Dostu Okul

Okul çağı,hızlı öğrenme,bilgi ve beceri  kazanma ve etkilenme dönemidir.Alışkanlıklar bu dönemde oluşmaya başlar.Büyüme ve gelişme sürecinin olduğu okul çağı döneminde alınacak koruyucu önlemler ileriki yaşlarda genel sağlık durumu üzerinde etkili olabilecek yararlar sağlayacaktır.
      Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli  Hayat Programı’nın ‘Okullarda Obezite ile Mücadelede Yeterli ve Dengeli Beslenme ve Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması’ başlığı kapsamında 21.01.2010 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Avrupa bölgesindeki 17 ülkenin dahil olduğu Dünya Sağlık Örgütü’nün ‘’Nutrition Friedly Schools Initiavites (Beslenme Dostu Okullar Girişimi’’ülkemizde Beslenme Dostu Okullar Programı olarak başlatılmıştır.Program ile okullarda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın arttırılması,bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılması hedeflenmektedir.
      Programın amacı;ülke genelinde Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı okulların sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında teşvik edilmesi ve bu konuda yapılan iyi uygulamaların desteklenmesi ile okul ortamı ve öğrenci sağlığının geliştirilmesidir.
 
2019-2020 ÖZEL AKDENİZ BİREY OKULLARI BESLENME DOSTU OKUL POLİTİKASI
 
      Okulumuz öğrencilerimizi sağlıklı, üretken ve verimli olmaları için yeterli ve dengeli beslenmeleri konusunda bilinçlendirmeyi hedeflemiş ve kendilerine hareketli bir yaşam tarzı oluşturmalarını sağlamayı temel prensip olarak benimsemiştir.Bu bağlamda;
*Okulumuzda  ‘OKUL SAĞLIĞI YÖNETİM EKİBİ’  bulunmakta, ‘BESLENME DOSTU OKUL YILLIK PLANI’ hazırlanmaktadır.
*Beslenme Eğitimi Öğretim Programları doğrultusunda Okul çağı çocuklarının gereksinimlerine ve kültürel yapıya uygun bir beslenme eğitimi  öğretim programları doğrultusunda etkin bir şekilde verilmektedir.
*Beden eğitimi öğretim programı doğrultusunda yaş,cinsiyet ve kültürel açıdan uygun fiziksel aktivite eğitimi etkin şekilde verilmektedir.
*Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında ulusal/uluslar arası gün/haftalar etkin olarak kutlanmaktadır.
*Sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı  teşvik edici çeşitli yarışmalar düzenlenmektedir.
*Velilere yönelik sağlık,sağlıklı beslenme,hareketli yaşam v.b. konularda bilgilendirme çalışmaları yapılmaktadır.
*Okul çalışanlarına sağlık,sağlıklı beslenme,hareketli yaşam v.b. konularda eğitim verilmektedir.
*Öğrencilerimizin boy/kilo ölçümleri yapılmaktadır.
*Okul bahçemiz oyun oynama,koşma v.b. etkinliklere uygun olarak  düzenlenmiştir.
*Okulumuzda güvenli hijyen ve sanitasyon davranışı desteklenmektedir.
*Okulumuzda menüler sağlık bakanlığının yayımladığı menü modelleri örnek alınarak hazırlanmaktadır.
*Okulumuzdaki yemekhane ortamları ,yiyecek-içecekler ve yiyecek-içecek hizmeti  sunanların faaliyetleri  ilgili mevzuatlara uygundur.
*Okulumuzda  okul kantini ve yemekhane hizmetleri yönetim tarafından rutin aralıklarla denetlenmektedir.

HEDEFİMİZ
Beslenme Dostu Okul Programı ile okulumuzda sağlıklı beslenme ve hareketli yaşam konularında duyarlılığın artırılması,bu konuda iyi uygulamaların geliştirilmesi ve okul sağlığının daha iyi düzeye çıkarılmasıdır.
 
ÖZEL AKDENİZ BİREY OKULLARI BESLENME DOSTU OKUL PLANI
AMAÇ: 
-Öğrenciler,aileler ve okul çalışanlarının beslenme ve fiziksel aktivite durumlarının geliştirilmesi
HEDEFLER:
- Bilgi,beceri ve değerlerin gelişmesini sağlayarak,öğrenmeyi öğrenmenin gerçekleşmesi
-Okul sağlığının her zaman iyi düzeyde tutulması
-Sağlıklı Beslenmenin temel ilkelerinin kavratılması
-Sağlıklı Beslenme  ve Fiziksel Aktivitenin öneminin kavratılması
-Beslenme konusunda güvenli hijyen ve sanitasyon davranışlarının kazandırılması
-Belirli gün ve haftaların anlam ve önemlerine uygun olarak kutlanması
-Sağlıklı hayat için düzenli fiziksel aktivitenin gerekliliğinin kavratılması
-Spor Kültürü edinilmesi
EYLÜL
*Okul Sağlığı Yönetim Ekibi nin oluşturulması ve ilk toplantının gerçekleştirilmesi
*Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibinin oluşturulması
*Beslenme Dostu Okul Planı nın oluşturulması
*Okul yemek menüsünün Sağlık Bakanlığı’nın TAM GÜN OKULLARA YÖNELİK GELİŞTİRİLEN MENÜ MODELLERİ VE ÖRNEK ÖĞLE YEMEĞİ LİSTELERİ’ne göre hazırlanması.
*Okul kantininin Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan OKULLARDA YİYECEK VE İÇECEK STANDARTLARI ‘na uygun olarak hazırlanması
*Okulda servis edilen yiyeceklerin yağ,şeker,vitamin ve mineral içeriklerinin Türkiye Beslenme Rehberine uygun olarak hazırlanması
*Günlük yemek menüsünün Menü Board ‘a asılması
*Güvenli hijyen ve sanitasyon davranışlarının desteklenerek yemekten önce ve sonra ellerin yıkanması alışkanlığının kazandırılması,böylece beslenmede temizliğin öneminin vurgulanması
*Harekete dayalı öğrenci kulüpleri(basketbol,voleybol,tenis,masa tenisi) ve okul takımlarının oluşturulması
*Aşure Günü düzenlenerek sağlıklı beslenmenin öneminin vurgulanması
*Beslenme Dostu Okul Programı için sınıf öğrenci temsilcilerinin seçilmesi
*Okuldaki tüm öğrencilerin boy,kilo ölçümlerinin yapılarak vücut kitle endekslerinin hesaplanması ve istatistiklerinin tutulması.Yapılan ölçümler sonucunda risk gurubundaki (zayıf,şişman)öğrencilerin velileri ile görüşülerek aile hekimlerine yönlendirilmeleri
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (27 Eylül Dünya Okul Sütü Günü)
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

EKİM
*Beslenme dostu bilgilendirme panosunun oluşturulması
*Temizlik ve hijyen panosunun güncellenmesi
*Beslenme bilgilendirme afiş,poster ve broşürlerin asılması
*Okul web sitesinde Beslenme Dostu Okul bölümünün hazırlanması
*Öğrenci,okul çalışanları ve velilere yönelik sağlıklı beslenme ve hareketli yaşamı destekleyen  görsellerin hazırlanarak sergilenmesi
*Yemekhane personeline Türkiye Beslenme Rehberi’ ne (sayfa 74) göre Besin Güvenliği ve İlkeleri eğitimi  verilerek bilgilerinin tazelenmesi
*Yemekhane personeline besin guruplarının standart porsiyon ölçüleri ve miktarları hakkında Türkiye Beslenme Rehberi’ ne (sayfa 145) göre eğitim verilerek bilgilerinin tazelenmesi
*Okul kantin sorumlusuna  Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu ‘na göre eğitim verilmesi
*Sınıflar arası futbol,voleybol ve masa tenisi turnuvalarının düzenlenmesi
*Finale kalan takımların öğretmenleri ile karşılaşmaları
*Doğa Yürüyüşü(Likya Yolunun Adrasan-Olimpos  arası Musa Dağı patikalarından oluşan 16 km)
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü,15 Ekim Dünya El Yıkama Günü,16 Ekim Dünya Gıda Günü)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

KASIM
*Beslenme eğitimleri  öğrencinin yaş ve algılama düzeylerine,kültürel beslenme alışkanlıklarımıza ve öncelikli sağlık sorunlarına (şişmanlık,vitamin-mineral yetersizlikleri,guatr,diş çürükleri,anemi..) dikkat çekecek şekilde etkin olarak işlenmesi
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden  Ortaokul Beslenme Sunumunun ortaokul öğrencilerine  yapılması
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden Ortaokul Öğrenci Fizizksel Aktivite Sunumunun ortaokul öğrencilerine yapılması
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden Lise Öğrenci Beslenme Sunumunun lise öğrencilerine yapılması
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden Lise Fiziksel Aktivite Sunumunun lise öğrencilerine yapılması
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden Veli-Öğretmen Beslenme ve Fiziksel Aktivite Sunumunun okul OVB Sisteminden veli ve öğretmenlere gönderilmesi
*Tarım ve Orman Bakanlığının,Güvenilir Gıda konusunda oluşturduğu,ALO 174 GIDA HATTI’nın tanıtımı ile ilgili görselin BDO ana panosu ve sınıf panolarına asılarak tanıtımının yapılması
*Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan Okul Beslenme ve Fiziksel Aktivite Eğitim Materyallerinden Ortaokul Öğrenci Broşürü ve Veli-Öğretmen Sağlıklı Beslenme Önerileri Broşürlerinin veli ve öğrencilere dağıtılması
*Ağız ve diş sağlığı hakkında seminer verilmesi
*Sağlıklı Beslenme Hareketli Yaşam konulu Bilgi Yarışmasının düzenlenmesi
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (14 Kasım Dünya Diyabet Günü,18-24 Kasım Ağız ve Diş Sağlığı Haftası,24 Kasım Çocuk Hakları Günü ve Öğretmenler Günü)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

ARALIK
*Türkçe ve Türk Dili Edebiyatı derslerinde sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite ile ilgili kompozisyon yazılması
*Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Yaşam ile ilgili okul sloganının öğrenciler tarafından belirlenmesi
*Öğrenciler arasında ayrımcılık, fiziksel şiddet ve zorbalığın önüne geçen sporda centilmenlik ve spor ahlakı konularının işlenmesi,olumlu sosyal çevre oluşturulması
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (12-18 Aralık Yerli Malı Haftası)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

OCAK
*Engelli sporu ve kavramı işlenerek paralimpik oyunlar hakkında bilgi verilmesi ve ampute futbol takımının tanıtılarak olumlu sosyal çevre geliştirilmesi
*Ekmek ve yemek israf edilmemesine dikkat çekerek beslenme ile ilgili değerlere yer verilmesi
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi
 
ŞUBAT
*Spor alanında faaliyet gösteren meslek guruplarının tanıtılması (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği,Antrenörlük,Spor Yöneticiliği)
*Spor sakatlanmaları hakkında bilgi verilmesi
*Son kullanma tarihi geçmiş besinlerin insan sağlığı açısından ne kadar büyük bir tehdit oluşturduğu konusunun işlenmesi
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

MART
*Dünya ve Türkiye tarihinde önemli sporcuların hayat hikayeleri konusunda öğrencilerin ödevlendirilmesi ve hazırlanan çalışmanın Beslenme Dostu Okul Panosunda sergilenmesi
*Hazır içecekler ve içlerindeki şeker miktarı hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi
*Fast Food ve Abur Cubur konulu resim çalışmasının yapılması
*Sağlıklı Beslenme konulu kermes düzenlenerek öğrenci,veli,öğretmen ve çalışanların farkındalığını artırmak,Beslenme Dostu Okul Programının tanıtılarak yaygınlaştırılmasını sağlamak
*Yemekteki tuz miktarının önemi üzerinde durulması
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (11-17 Mart Dünya Tuza Dikkat Haftası)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi
 
NİSAN
*Ulusal ve uluslar arası spor organizasyonlarının tanıtımı ve bu organizasyonlara katılımın öneminin anlatılması
*Tanınmış yerel sporcuların okula davet edilmesi
*Öğrencilere kalori kavramının anlatılması ve aldıkları besinlerin enerji miktarlarını hesaplamalarının öğretilmesi.günlük enerji tüketim miktarlarını hesaplayarak ideal kilolarını bulmaları
*Büyümenin izlenmesi günü kapsamında 2.defa öğrencilerin boy kilo ölçümleri yapılarak elde edilen istatistik sonuçlarının bir önceki ile karşılaştırmasının yapılması
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (7 Nisan Dünya Sağlık Günü,7-13 Nisan Dünya Sağlık Haftası,15 Nisan Büyümenin İzlenmesi Günü)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

MAYIS
*Olimpiyat oyunlarının geçmişi ve spor tarihindeki ilgi çekici olaylardan bahsedilmesi
*Hayat boyu egzersiz ile düzenli fiziksel etkinlik yapmanın yaşam kalitesine olumlu etkileri üzerinde durulması
*Öğrencilerin günlük sıradan işlerinin dışında uğraştıkları spor dalının antreman ve müsabakalarında harcadıkları enerji miktarını hesaplamaları ve bu harcayacakları enerjileri hangi besin öğeleri ile karşılayacaklarını öğrenmeleri
*Obezite Nedir,Obezitenin Nedenleri,Obezitenin Yol Açtığı Sağlık Problemleri,Obezite Nasıl Saptanır,Obezitenin Tedavisi,Türkiye ve Dünyada Obezitenin Görülme Sıklığı başlıklarının bulunduğu Beslenme Dostu Okul Panosunun hazırlanması
*Her hafta her sınıfla ders başında ve kulüp saatlerinde strecing hareketlerinin yapılması
*Öğrencileri ara öğün yapmaya teşvik etme amacı ile haftada bir gün Salı günleri öğleden sonra meyve dağıtılması
*Belirli gün ve haftaların kutlanması (22 Mart Dünya Su Günü,10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü,22 Mayıs Dünya Obezite Günü)
*Türkiye Fiziksel Aktivite Rehberi (sayfa 34) de belirtilen geleneksel çocuk oyunlarının (sek sek,istop,mendil kapmaca,yakantop….) oynatılması
*Okul yemekhane ve kantininin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okulların Kantin/Yemekhane Kontrol ve Denetim Formu na göre,Yemekhane ve Kantin Denetleme Ekibi tarafından denetlenmesi

HAZİRAN
*Yıl içinde yapılan çalışmaların genel değerlendirilmesinin yapılması,eksiklerinin tespit edilmesi ve buna göre gelecek yıl yapılacak çalışmalarda bu eksikliklerin giderilmesi.