Bilişim Teknolojileri

Özel Akdeniz Birey Koleji’nde Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Eğitimi’nin amacı; öğrencilerimizin 21. Yüzyıl becerilerini etkin kullanabilmeleri, dijital okur-yazarlığa sahip olmaları ve teknolojik alanlarda elde ettikleri başarıları hem kendi hayatlarını kolaylaştırmak hem de toplumsal ihtiyaçlara çözüm getirmek için kullanmalarını sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda öğrencilerimiz bugünün teknolojisine uygun donanımlı bilgisayar laboratuvarımızda, teknolojiyi hayatları boyunca yaratıcı ve üretken bir biçimde kullanmalarını sağlayacak bilişim becerileri kazanmaktadırlar. Gelişen teknolojik çağda sosyal medya, bilgisayar ve İnternet’i doğru ve yararlı biçimde kullanan, bilişim hukuku konusunda bilgi sahibi, İnternet etiği konusunda hassas ve bilinçli öğrenciler yetiştirmek temel hedefimizdir.

Etkinliklerle bilişim teknolojileri:

  • Kodlama Eğitimi


 

21. yüzyıl becerilerine sahip sorgulayan, eleştiren, hem bireysel sorunlarına hem de toplumsal sorunlara çözüm getirebilen bireyler yetiştirmek için öğrencilerimizin kodlama becerilerinin temelini atıyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz erken yaşta algoritmik düşünme yeteneği kazanıyor ve farklı alanlarda karşılarına çıkabilecek sorunları yaratıcı düşünme becerileri ile çözümlemeleri kolaylaşıyor.


 

  • Robotik Kodlama Kulübü

Öğrencileri yaratıcılık, tasarlama, üretme ve robotik sistemleri kullanmaya teşvik eden bu kulüpte özel olarak robotik alanına ilgi duyan öğrencilerimiz haftada 2 ders saati Robotik ve Kodlama Eğitimi başlığı altında kapsamlı bir kodlama eğitimi almakta ve kendi robotlarını oluşturmaktadırlar.