Birey PDR

Birey PDR

Birey Okulları Antalya’da uygulanan kişileştirilmiş eğitim modelleri, modern eğitim teknolojileri ortaokuldan liseye kadar her kademedeki bireye kaliteli eğitim veren, bu eğitim modelini olanak sağlamak için her türlü fiziksel alt yapıyı ve teknolojik olanakları sunan öğrencilerinin sosyal, sportif, kültürel ve psikolojik gelişimini izleyip seçenekler sunan yabancı dil eğitimine önem veren, güvenilir, yenilikçi bir eğitim öğretim hedeflemekteyiz. Okulumuzun amacı bireyin kendisini tanımasını sağlamak hem kendisi için hem de içinde bulunduğu toplum için en yararlı olacak kararları alma yetisini kazandırmak, öğrencilerin sadece ileride kazanacakları mesleklerdeki başarıları ile değil davranışları ve sosyal yaşam becerileri ile de topluma ve kendilerine katkı yaratmasını sağlamak uluslararası alanda iletişim kurabilecek bireyler yetiştirmek amacındayız.