Biyoloji

BİYOLOJİ

Birey Koleji’nde öğrenciler Biyoloji ile canlıları keşfedip, bilimsel yöntem ve aşamaları kullanarak canlılar ile cansızlar arasındaki farkları kavrayıp, doğaya ve doğadaki canlıları anlayarak saygı ve sevgi ile onları korumayı öğrenirler.

Biyoloji ile teknolojik gelişmeler arasındaki bağlantıyı kavrayarak ve bu gelişmeleri takip ederek , gerçek hayattaki olaylarla bağdaştırarak vücutlarını daha iyi tanırlar.

Doğaya ilgi duyma becerilerini zihinsel düşünebilme ve görsel zekalarını bir adım öteye taşımayı öğrenirler.


 

VİZYONUMUZ

Öğrencilerin deney ve gözlem yolu ile kendisini ve çevresini daha iyi anlayabilen, iş birliğine açık, eleştirme ve analiz etme yeteneğine sahip, sorgulayıcı, üretken, bilimsel gelişmeleri takip eden ve araştıran, projelere katılarak kendisini geliştiren ve yenileyen bireyler yetiştirmektir.


 

MİSYONUMUZ

Bilime karşı duyarlı, geleceğe yönelik hedeflerine ulaşabilen, ekip çalışmasına sahip, Atatürk ilkelerine ve düşüncelerine sahip çıkan, eğitim teknolojilerini kullanabilen, biyolojinin diğer bilimler ile arasındaki bağlantıyı kurabilen, problemleri çözebilen, kendisini rahat ifade edebilen, özgüveni ve hoşgörüsü olan, çevresine duyarlı, ülkesine ve değerlerine sahip çıkan bireyleri topluma kazandırmaktır.