Eğitim Öğretim

Mustafa Kemal Atatürk'ün "Bütün ümidim gençliktedir." sözünden hareketle yarının dünyasını ve Türkiye'sini oluşturacak olan Anadolu Lisesi öğrencilerimizin bu sorumluluğun bilincinde, bilgisinde ve sorumluluğunda yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Öğrencilerimizi tanıma aşaması ile başlayan eğitimimiz, öğrenci danışmanlık sistemi ile yakından izlenerek ve ilgilenilerek devam etmektedir. Bilinçli, yaşam karşı aldırmazlık taşımayan bir gençlik yetiştirmek amacıyla hareket eden eğitimcilerimiz, öğrencilerimizin fikir dünyasının temellerini atacak akademik bilgileri de aktif bir öğrenme ortamında kazandırmaktadır. Her bilgi, bir sornaki için zemin hazırlar ilkesi ile planladığımız akademik programımız öğrencilerimizin tam öğrenme modeli benimsenerek yapılandırılmıştır. En iyi öğrenmenin yaparak ve yaşayarak olduğundan hareketle tüm derslerde öğrenciler aktif ve eğitim-öğretimin merkezindedir. Öğrendiklerinin yaşamdaki karşılıklarını uygulayarak öğrenen gençlerimiz akademik derslerinin yanında sanatsal ve sportif faaliyetlerini de hem seçmeli derslerde hem de kulüp saatlerinde tamamlayarak çok yönlü bireyler olarak yetişirler. Tüm bu özellikleri ile kendilerini tanıyan ve potansiyelini keşfeden gençlerimiz hayatlarına yön verecek gücü ve bilinci de işte bu özelliklerinden alırlar.

Okulun ve eğitimin hayattan bağımsız olamayacağından hareketle belirlediğimiz "Okul Hayatın Kendisidir." felsefemiz öğrencilerimizin sosyal olaylara karşı duyarlı, tarihini, geçmişini bilen ve kültürel bir bakış açısıyla geleceği ellerinde tutmalarına katkı sağlamaktadır. Çevresine, ülkesine ve tüm dünyaya hitap eden öğrencilerimiz Dünya standartlarında yabancı dil eğitimi ile İngilizce ve Almanca öğrenirler. Edindikleri dil becerilerini gerek uluslararası standartlarda belgelendirerek gerekse MUN gibi çalışmalarla uygulayarak geliştirirler. Yabancı dil ile birlikte farklı kültürleri de tanımaları, hoşgörü ve bencillik barındırmayan bir özgüven ile global yaşama katılmalarını sağlar.