Eğitim Öğretim

"Geleceğin güvencesi, sağlam temellere dayalı bir eğitime, eğitim ise öğretmene dayalıdır."

Mustafa Kemal Atatürk


 

Toplumları geleceğe hazırlayan ileriye götüren yegane yöntem eğitimdir. Eğitim, hem bireylerin hem de topyekun toplumun kabiliyetini, bilgisini, hafızasını ve ahlakını ifade eder. Bu bilinçle yola çıktığımız eğitim yolculuğumuzda, gelişimin ve yetişkinliğin temellerinin atıldığı ve başladığı ortaokul çağının bir çok davranışın temelini oluşturduğunu düşünüyoruz ve önem veriyoruz.

Ortaokul eğitimimizde çocuklarımızın özelliklerini ve ihtiyaçlarını bireysel olarak belirliyor ve takip ediyoruz. Her bir çocuğumuzun akademik becerilerinin en üst düzeyde olması yönünde tam öğrenme modelini uygularken, sanatsal anlamda yağlı boya, ebru, karakalem gibi görsel sanat çalışmaları ve gitar, keman, bağlama ve bateri gibi müzik çalışmalarıyla da öğrencilerimizin en başta estetik bir bakış açısı kazanmalarını amaçlıyoruz. Birey Koleji, tüm bu eğitim-öğretim süreçlerinde öğrencinin tek düze ve geleneksel öğretim yöntemleri yerine çok çeşitli ve çok yönlü yöntemlerden yararlanmasını, kendini keşfetmesini, bireysel farklılıklara göre potansiyelini kullanabilmesini, becerilerini geliştirebilmesini temel almaktadır.

Birey Koleji'nde eğitimin hayat boyu süren bir eylem olduğu düşüncesinden hareketle "Okul hayatın kendisidir." felsefesi ile en etkili öğrenmenin yaparak yaşayarak edinildiğine inanılır. Bu nedenle öğrenciler hayatın her alanında kullanacakları bilgiyi gerek kulüplerinde gerekse laboratuarlarında deneyimleyerek öğrenirler. Eğitim ortamının zenginliği ile hem bilgiye ve bilime karşı bir merak hem bilginin değerinin kavranması sağlanır. Bu değer ve ilgileri ile toplumsal olayları gözlemlemeleri, değerlendirmeleri ; etkinlikler, kulüpler ve çeşitli derleri ile sosyal yaşama hazırlanmaları ve bir dünya insanı olmaları hedeflenir.

Birey Koleji olarak, sorun çözebilen, farklı bakış açıları ile bakabilen, disiplinler arası bağlantılar kurabilen, değişimi sağlayan, eleştirel, esnek ve özgür düşünebilen, toplumsal ve kültürel değerlerine bağlı, güçlü ahlak anlayışına sahip, azimli, disiplinli, okuyan, okuduğunu iyi anlayan ve anladıklarını iyi ifade edebilen ve tüm bunların yanında mutlu olan; gülen çocuklar yetiştirmek amacıyla eğitim-öğretim modelimizi sürekli güncel tutarak uyguluyoruz.