Eko Okul

Eko Okul

ÖZEL AKDENİZ BİREY OKULLARI

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Okulumuzda çevre eğitimi takım ruhu ile ele alınmaktadır. Tüm branşlardaki zümreler okulumuzda uygulanan çevre eğitimi programlarına katılmaktadırlar. Disiplinler arası çalışmalar yapılarak deneyimler paylaşılmakta, etkinlikler planlanmaktadır. Çevre konulu projeler üzerinde devamlılığı olan çalışmalar yapılmakta öğrencilerimizin aktif katılımı sağlanmaktadır. Çevre eğitim programlarımız, müfredata entegre bir şekilde yürütülmektedir.

 

AMACIMIZ

Öğrencilerimize doğal sistemler arasındaki doğal denge ve uyumun, doğal ilişklerin ve bu ilişkilerin sürdürülebilir şekilde devamlılığının sağlanması gerektiğinin farkındalığını oluşturmayı amaçlamaktayız. Çevre bilincine sahip, çevre sorunlarına karşı duyarlı, çevre sorunları için harekete geçebilen, kontrol edebilen, yönetebilen, çevreye karşı olumlu davranışlar geliştirebilen bireyler yetiştirmek için ;

Birey Okullarında etkili ve kalıcı bir çevre eğitimi uygulamayı amaçlamaktayız.

 

HEDEFLERİMİZ

1.Ekolojik okur yazar ve sürdürülebilir bir yaşam için öğrencilerimize farkındalık kazandırmayı

2.Farklı çevre konularına yer vererek öğrencilerimize daha geniş bakış açıları kazandırmayı

3.Çevre konuları ile ilgili hazırlanan etkinliklerle çevre bilinci geliştirmeyi

4.Küresel çevre problemlerinin farkında olup çözüm yolları aramalarını

5.Ekolojik dengenin önemi ve dünyadaki çevresel değişimlerin yaşama etkilerini anlamalarına yardımcı olmayı

6.Kaynakların doğru kullanımı ve atıkların akılcı değerlendirilmesi ile sürdürülebilirliği sağlamayı ve daha az atık oluşturacak yaşam pratikleri kazandırmayı  hedeflemekteyiz.                                       ULUSLAR ARASI EKO OKULLAR PROGRAMI

Eko okullar,anaokulları, ilkokul ve ortaokullardaki öğrencilerin çevresel olan ilgisini hem sınıf çalışmalarıyla hem de toplumsal etkinliklerle arttırmayı amaçlayan çevre eğitimini destekleyen uluslar arası bir programdır.Yerel düzeyde sürdürülebilir kalkınma sürecinin uygulanmasına yardımcı olmak üzere , öğrenciler okulun çevresel etkilerini azaltmak için uygulanan 7 adım’da etkin rol almak için yönlendirilirler.Program okullarda ISO 14001/EMAS üzerine kurulmuş bir çevre yönetim sisteminin uygulanmasını da sağlar.Bu yönleriyle Eko-Okullar çevre eğitimi ve vatandaşlık eğitimine yönelir bir adımdır.

                                                                     ULUSLAR ARASI

                                                  EKO OKULLAR PROGRAMI 7 ADIMI 


 

  YEŞİL BAYRAK ÖDÜLÜ

   Yaptıkları çalışmalarda ve verdikleri çevre eğitimi ile üstün başarı sağlamış okullara verilen Yeşil Bayrak Ödülü , uluslar arası düzeyde tanınan ve saygınlığı olan , çevreye duyarlı okulu simgeleyen bir eko etikettir.

Kuruluşundan bu güne Uluslar arası Eko Okullar Programını uygulayan Özel Akdeniz Birey Okulları ;

2018-2019 ve 2021-2022 eğitim öğretim döneminde Yeşil Bayrak ödülünü almaya hak kazanmıştır.