Fen Bilimleri

Bilim, evreni anlamak için bilgi toplama ve topladığı bilgilerden yola çıkarak sonuçlara ulaşmanın sistematik yoludur. Fen Bilimleri dersi ise insanoğlunun bu yolculuğuna okul sıralarından açılan bir penceresidir. İnsanoğlunun doğayı anlama çabası çok küçük yaşlarda soru sorarak başlar.

Birey kolejinde Fen bilimlerinin temel ilkesi “yaparak ve yaşayarak öğrenme” olarak ifade edilir ve Birey koleji öğrencileri, Fen Bilimleri dersi ile atomdan evrene uzanan doğayı anlama serüvenine devam ederler.

Misyonumuz, öğrencilerimizi bir üst öğrenim basamağına donanımlı bir şekilde geçmesini sağlamak. Fen Bilimleri dersini hayatla bağdaştırarak yaşam boyu öğrenmeyi gerçekleştirmektir.


Fen Bilimleri Bölümü olarak hedefimiz;

 • yaparak ve yaşayarak öğrenen,

 • merak eden,

 • araştıran,

 • sorgulayan,

 • bilimsel düşünen,

 • bilimsel gelişmeleri takip eden,

 • doğaya duyarlı,

 • teknolojiyi bilinçli kullanan,

 • etkili kararlar verebilen,

 • problem çözebilen,

 • kendine güvenen,

 • işbirliğine açık,

 • etkili iletişim kurabilen,

 • bireysel farklılıklara hassasiyet gösterebilen,

 • sürdürülebilir kalkınma bilinciyle yaşam boyu öğrenen fen okuryazarı bireyler;

 • fen bilimlerine ilişkin bilgi, beceri, olumlu tutum, algı ve değere sahip

bireyler yetiştirmektir.

Fen Bilimleri Dersinde hedeflerimiz doğrultusunda yapılan çalışmalar;

 • Fen Bilimleri dersine karşı olumlu tutum geliştirmek, dersi sevdirmek amaçlanır ve derste en iyi motive etme şeklinin başarma duygusu yaratmak olduğuna inanılır.

 • Öğrencilerimizin kavram yanılgıları tespit edilerek, öğretim buna göre düzenlenir.

 • Fen Bilimleri Dersinde somut materyaller kullanılır.

 • Öğrencilerin yaş seviyelerine uygun etkinlik ve deneyler yapılarak, yaşayarak öğrenmelerine olanak sağlanır.

 • Deneyler ve gözlemler sonucunda öğrencilerimizin neden-sonuç ilişkisi kurabilme becerisi ve analitik düşünme performansları geliştirilmektedir.

 • Öğrencilerimizi soru sormaya teşvik ederek eleştirel bakış kazandırırken yeniyi benimsemelerini sağlatmak için ödev konularında araştırma ön plana çıkarılır.

 • Öğrenilen bilgilerinin değerlendirilmesi olan sınavların öğrenciler tarafından araç olarak görülmesi sağlatılarak amacın öğrenmek olduğu vurgulanır. 

 • Ödevlerimizle dersi pekiştirme ve değerlendirmenin yanı sıra, öğrencilerimizin araştırma yapma, sunum becerileri, kendini ifade etme ve yaratıcılıkları desteklenir.

 • Fen bilimlerine ilgisi olan öğrencilerimizin kendilerini ifade etmeleri ve farklı çalışmalar yaparak kendilerini geliştirmelerine çalışılmaktadır. 

 • Proje yarışmaları ile öğrencilerimizin araştırma, problem çözme, sentez yapabilme, sorumluluk alma, doğaya duyarlılık ve çevre bilinci gibi konularda kişisel gelişimleri desteklenir. 

 • Bilimsel gelişmeleri yakından takip etmek, bizzat yerinde incelemek, yaşayarak öğrenmek açısından geziler düzenlenmektedir.

 • Ders içerisinde uygulanan yarışmalar ile eğlenerek öğrenmelerine olanak sağlanır.

 • Güncel bilimsel yayınların takibi bölümüz tarafından desteklenir. Haftada bir saat bilim okuma saati yapılır.