Fizik

Fizik

FİZİK BÖLÜMÜ:


 

MİSYON

Bilimi ve bilimsel düşünceyi hayatının en önemli mihenk taşlarından biri kabul eden, öğrenmeyi, araştırmayı ve uygulamayı becerebilen nitelikli BİREYLER yetiştiriyoruz. Teknolojik ve bilimsel açıdan hızla değişen, gelişen dünyaya zihinsel ve bilişsel düzeyde uyum sağlayabilen gelişmeye ve dönüşmeye açık BİREYLER olmalarını sağlıyoruz. Günlük yaşamda karşılarına çıkabilecek fiziksel olaylar ile okulda öğrendiği fizik bilgilerini bağdaştırabilen ve bu bilgileri analiz edip faydaya dönüştürebilen BİREYLER inşa ediyoruz. Okulun hayatın ta kendisi olduğunu hisseden, okulda bulunmaktan ve fizik öğrenmekten mutlu olabilen BİREYLER yetiştirmek temel varlık sebebimizdir.


 


 

VİZYON

 • Doğada gerçekleşen olayları fizik açısından yorumlayarak anlamalarını sağlamak.

 • Fiziğin teknolojideki uygulamalarının ve rolünün ne olduğunu göstermek.

 • Bilimsel merakı artırıp, bilimsel okuryazarlık alışkanlığı kazandırmak.

 • Öğretmenlerin rehberliğinde, bilimsel yöntemler kullanarak bilimsel araştırmaların nasıl yapacağını öğretmek.

 • Fiziği zor bir ders olmaktan çıkarıp, öğrencilerin öğrenmekten ve uygulamaktan zevk alacağı bir ders haline getirmek.

 • Fizik öğrenmekle kendini geliştirdiğini hisseden ve fizik öğrenmekten mutluluk duyan bireyler yetiştirmek.

 • Atatürk’ün bilim ve bilimsel düşünceye verdiği önemi kavratmak


 

YAPACAKLARIMIZ

 • Astronomi ve gözlem etkinlikleri

 • Deney gözlem ve ölçümler

 • Bilimsel araştırma ve uygulamalar

 • Proje yarışmalarına hazırlık

 • Programlama ile matematik ve fizik uygulamaları

 • Bilim şenliği hazırlıkları