Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Cueva de las Manos” ya da Türkçesiyle Eller mağarası…

Eller mağarasındaki el izleri insanlığın bildiğimiz en eski izlerinden bir tanesi. İnsan, iletişim ihtiyacı hissetmiş ve bunu ilk olarak resim ile karşılamıştır. Bu nedenle sanat ve insanlık tarihi eş tutulabilir ve birlikte ilerledikleri söylenebilir. İnsanlığın bu denli temelini oluşturan resim ve görsel sanatlar, bugün de başta çocuklar olmak üzere insanların kendilerini ifade ettikleri bir araçtır. Bireye dışa vurum olanağı sağlayan görsel sanatlar çocuklarımızın yaratıcılıklarını da geliştirerek aslında kendilerini ortaya koymayı öğrenirler. Sanatçıdan çok, sanatı seven bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkıyor; öğrencilerimize alışılagelmiş ve kalıplaşmış bir eğitim değil, çeşitli tekniklerle uygulama yapma, malzeme kullanma, görsel sanatları etkilemiş akım ve mitlerden yola çıkarak, sanat tarihini de öğrettiğimiz çağdaş bir yaklaşım sunuyoruz.

Dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum için önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın gelişmişliği bir toplumun gelişmişliğiyle paraleldir. Bu açıdan baktığımızda gelişmeyi artırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır ve eğitim öğretimde vazgeçilmez olmalıdır.

 

Özellikle ilk ve orta öğretimde görsel sanatlar eğitimi diğer derslerden ayıt edilmeksizin eğitimin ana derslerinden olmalıdır. Çünkü görsel sanatlar eğitimi kişinin duygu, düşünce ve izlenimlerini anlatabilmek, yetenek ve yaratıcılığını estetik bir seviyeye ulaştırmak amacıyla yapılan, kişilere eğlenmeyi ve heyecanlarını doğru biçimde yönlendirmeyi öğreten eğitim faaliyetleridir. Bu yönlendirmede etkin olan unsurlara ufak bir şekilde değinelim…E


ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE İLETİŞİM BECERİLERİ

Resim sanatı, çocukların zekasını geliştiriyor. Araştırmalar gösteriyor ki sanat, çocukların beyin aktivitesine gelişme göstermesine katkı sağlıyor. Resim derslerinde çeşitli sanat eserleri detaylarıyla tartışılır. Bu yolla çocuklar kendilerini iyi bir şekilde ifade etmeyi öğreniyorlar. Böylece resim dersleri, öğrencilerin olayları tüm yönleriyle ele almasını sağlayarak sorunları çözme yeteneklerini geliştiriyor.

ilgilenmeye başladıkça daha yaratıcı ve inovatif düşünmeye başlar. Ayrıca kendini motive etmeyi ve başkalarıyla işbirliği yapmayı öğrenir.