Görsel Sanatlar

Görsel Sanatlar

Cueva de las Manos” ya da Türkçesiyle Eller mağarası…

Eller mağarasındaki el izleri insanlığın bildiğimiz en eski izlerinden bir tanesi. İnsan, iletişim ihtiyacı hissetmiş ve bunu ilk olarak resim ile karşılamıştır. Bu nedenle sanat ve insanlık tarihi eş tutulabilir ve birlikte ilerledikleri söylenebilir. İnsanlığın bu denli temelini oluşturan resim ve görsel sanatlar, bugün de başta çocuklar olmak üzere insanların kendilerini ifade ettikleri bir araçtır. Bireye dışa vurum olanağı sağlayan görsel sanatlar çocuklarımızın yaratıcılıklarını da geliştirerek aslında kendilerini ortaya koymayı öğrenirler. Sanatçıdan çok, sanatı seven bireyler yetiştirmek hedefiyle yola çıkıyor; öğrencilerimize alışılagelmiş ve kalıplaşmış bir eğitim değil, çeşitli tekniklerle uygulama yapma, malzeme kullanma, görsel sanatları etkilemiş akım ve mitlerden yola çıkarak, sanat tarihini de öğrettiğimiz çağdaş bir yaklaşım sunuyoruz.

Dengeli, sağlıklı ve ileri düşünen bir toplum için önemli unsurlardan biri sanattır. Sanatın gelişmişliği bir toplumun gelişmişliğiyle paraleldir. Bu açıdan baktığımızda gelişmeyi artırmak için sanat eğitimine ihtiyaç vardır ve eğitim öğretimde vazgeçilmez olmalıdır.