Kimya

Kimya

VİZYON

  • Probleme dayalı öğrenme yöntemi uygulayarak, öğrencilerin kimya dersine karşı motivasyonunu ve ilgisini arttırmak,

  • Öğrencilerin gözlem yapma, düşünme fikir üretme ve yorum yapma yateneklerinin gelişmesine katkı sağlamak,

  • Deneysel uygulamalar ile bilimsel düşünme becerisini geliştirmek,

  • Derste öğrendiği kimya konularını laboratuvar ortamında işbirliği içinde uygulayarak pekiştirme,

  • Bilimsel yöntem basamaklarını günlük yaşantımızda karşımıza çıkan sorunların çözümünde nasıl uygulanacağını kavratmak,

  • Kimyanın diğer bilimlerle olan ilişkisini öğrenmesine yardımcı olmaktır.


 

MİSYON

Doğada gerçekleşen olaylara değişik açılardan bakabilme yeteneğine sahip, bilimsel yöntemleri kullanarak deney ve gözlem yapan , üretken, iş birliği içinde olan, Atatürk İlke ve İnkilaplarını benimseyen, çevresine karşı duyarlı olan, iletişime açık, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip eden, özgüveni yüksek, bilinçli bireyler yetiştirmektir.

ETKİNLİKLER

  • DÜNYA MOL GÜNÜ KUTLAMASI

  • YARATICI DRAMA

  • DÜNYA KİMYA GÜNÜ

  • PARFÜM YAPIMI