Matematik

Matematik

Bilim deyince, onda hakikat diye öne sürdüğü önermelerin pekin olmasını ister; pekinlik ise en mükemmel şekliyle matematikte bulunur. O halde bilim o disiplindir ki; önermeleri matematikle ifade edilir. O zaman matematiği kullanmayan disiplinler bilimin dışında kalacaklardır.”

M.Kemal Atatürk


 

İnsanlar sayılar gibidir, o insanın değeri ise o sayının içinde bulunduğu sayı ile ölçülür.”

Newton


 

Matematik bilimlerin sultanıdır.”

Carl Friedrich Gauss


 

Matematiksel kavramları ve sistemleri anlayabilmek, günlük hayatta ve diğer alanlarda kullanabilmek, herhangi bir alanda ileri bir eğitim alabilmek için gerekli matematiksel bilgi ve becerileri kazanabilmektir.

Matematiksel düşünceleri mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için doğru terminolojiyi ve dili kullanmak, tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin olarak kullanmak, tüme varım ve tümden gelim ile ilgili çıkarımlar yapabilmek, problem çözme süreci içinde matematiksel düşünce ve akıl yürütmeleri ifade edebilmektir.

Ayrıca, matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirebilmek, özgüven aşılamak, entellektüel merakı geliştirmek, matematiğin tarihi gelişimini ve buna paralel olarak insan düşüncesinin gelişmesindeki rolünü kavramak, araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma gücünü geliştirebilmek ve matematiğin sanatla ilişkisini kurabilmek, estetik duygularını geliştirebilmektir.


 

HEDEFLERİMİZ:

 • GÜNLÜK YAŞAMDA;

 • Düşünceleri açık ve kesin olarak belirtebilme

 • Sezgisel egemenlik ve sağduyu sahibi olabilme

 • Açık ve kesin anlatım gücü kazanma

 • Bağımsız ve özgün düşünme alışkanlığı geliştirme

 • Yeni düşünceleri kabule hazır olma

 • Kendine güven duygusu geliştirme ve güçlü kişilik özelliklerine sahip olma

 • Problem çözme becerilerini geliştirme ve bu becerileri gerçek yaşam problemlerini de içeren matematiksel problemleri çözmede kullanma


 


 


 

 • EĞİTİM HAYATINDA;

 • Her seviyedeki öğrencimizin matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirmelerini sağlamak,

 • Düzenli çalışma alışkanlıkları ve bir konu üzerinde yoğunlaşabilme gücü geliştirme

 • Sonuca ulaşmak için bilimsel düşünme ve usavurma alışkanlığı geliştirme

 • Özel kavramları kesin olarak genelleyebilme.

 • Verileri sistematik olarak düzenleyebilme ve yorumlayabilme

 • Öğrencilerimizin matematik ve bilim insanlarıyla ilgili genel kültür seviyesinde bilgiye sahip olmalarına yardımcı olmak

 • Matematik bilgi ve becerilerini tüm disiplinlerde etkin bir şekilde kullanmalarını desteklemek


 

ETKİNLİKLERLE MATEMATİK

KANGURU MATEMATİK TÜRKİYE

Her yıl mart ayının üçüncü haftası 6 milyondan fazla öğrenci, önemli bir uluslararası matematik organizasyonun parçası olmakta, Kanguru Matematik Yarışması’na katılmaktadır. Okulumuzda da her yıl uygulanan Kanguru Yarışması’na 3 – 8. sınıf düzeyinde öğrencilerimiz katılmaktadı

ULUSAL TALES MATEMATİK YARİŞMASI

Matematik biliminin sevdirilmesi ve özendirilmesi amacıyla ulusal düzeyde yapılan yarışmaya okulumuzdan 3 – 8. sınıf düzeyinde öğrencilerimiz katılmaktadır.

14 MART ULUSAL GÜNÜ

Matematiğin ünlü sabit sayısı “Pi Sayısı” anısına dünya çapında düzenlenen “Pi Günü” kutlama etkinlikleri yapılır.

MATEMATİK KÖYÜ GEZİSİ

Nesin Matematik Köyü, matematik alanında faaliyet gösteren bir eğitim ve araştırma kurumudur. İzmir Selçuk'taki Şirince köyüne 1 km uzaklıkta bulunan, Nesin Vakfı'na ait 55 dönümlük bir arazi üzerine Mayıs 2007'de kurulmuştur.