Save Environment

Save Environment Save Environment /Ətraf mühiti qoru
Projemiz Save Environment /Ətraf mühiti qoru Azerbaycan Bakü şehrinden 239 sayılı orta mektebi öğretmenlerinden Parvana Garayeva öğretmenimizin kuruculuğunda Türkiye ve Azerbaycan okulları arasında gerçekleşmektedir. 
Günümüzde kirlilik nedeniyle çevremizde çok fazla çevre sorunu var. Sadece hava değil, su ve toprak da kirleniyor,aynı zamanda sağlığımızı da etkiliyor. Gelecek nesil olarak öğrencilerimiz bu sorunlar hakkında aydınlatılmalıdır.
Bu projede kirlilik türlerini araştıracağız ve Web 2 araçlarını kullanarak araştırmamızı ortak okullarımızla paylaşacağız.
Proje facebook sayfası:
 https://www.facebook.com/groups/3641083455928165
 
Proje eTwinning adresi:
 https://live.etwinning.net/projects/project/257318