Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler

Amacımız

Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, gözlem becerisi ve mekanı algılama becerisi yüksek, Değişim ve sürekliliği algılayan ama gelenek ve göreneklerine bağlı, kültürüne sahip çıkan, zaman ve kronolojiyi algılama becerisi yüksek, sosyal katılım becerisine sahip bireyler yetiştirmektir.


 

Sosyal Bilimler alanındaki derslerin eğitimiyle; bilgi toplumunun değerlerini özümsemiş "bilgiyi üreten" ve "bilgiyi kullanabilen"  nitelikli bireyler yetiştirmenin yanı sıra,  yaşadığı çevrenin sorunlarına bilimsel tutumla çözüm getiren; içinde yaşadığı toplumda örnek gösterilen donanımlı bireylere ulaşmak hedeflenir.


 

En önemlisi ise ve vatan millet sevgisine sahip bireyler yetiştirmektir


 

Öğretim Uygulamalarımız

Öğrencilerimizin sosyal bilimler alanında teknolojiye sahip olabilmeleri için çeşitli bilgisayar programlarından yararlanıyor, ar-ge çalışmalarıyla konumuzu pekiştiriyoruz.


 

Öğrencilerimizin yaşayarak öğrenmesi ve sağlıklı düşünme ortamına ulaşabilmesi için drama tekniğini kullanıyoruz. Onların yurt ve dünya meselelerine duyarlılığını artırabilmek, yazılı ve görsel basını tanıyarak gündemi takip etmelerini sağlamak için konularıyla ilgili çeşitli kaynaklar ve kitaplar okutuyoruz. Öğrencilerimizin aralarındaki iletişimi artırmak ve ekip çalışmasını özendirmek amacıyla ödev ve projelerde grup çalışmaları ve küçük alan çalışmaları yaptırıyoruz.


 

Öğrenilen bilgileri pekiştirmek için her sınıf düzeyinde geziler düzenliyoruz. Konular sınıf içi etkinlikler ve teknoloji desteğiyle öğrenci merkezli olarak işleniyor ve her sınıf seviyesinde derslerde MEB müfredatını uyguluyoruz.