Türk Dili ve Edebiyatı

Türk Dili ve Edebiyatı

VİZYONUMUZ

Bölüm olarak hedefimiz ve felsefemiz edebiyatın öğrencilerimize hayat boyu yardımcı olabilecek bir dal olduğunu hissettirmektir.

Öğrencilerimizin dil bilincini özümsemiş olmasını sağlamaktır.
Öğrencilerimizi disiplinlerarası çalışacak seviyeye getirmektir.


 

MİSYONUMUZ

Türkçeyi doğru kullanan ve okuduğu anlayan, kendini rahatlıkla ifade edebilen BİREYLER yetiştiriyoruz. Türk edebiyatı ve dünya edebiyatını tanıyan, önemli eserleri okuyan Bireylerle hayata bakış açımızı değiştiriyoruz. Edebiyatın diğer bilimlerle olan ilişkisini kavrayıp doğa olaylarını, pozitif bilimleri anlamaya çalışıyoruz. Zaman zaman öznellik zaman zaman da nesnellik ölçütlerini kullanıp kendi dünyalarımızda farklılaşmayı hedef görüyoruz. Okulumuzdaki öğrencilerin estetik yönünün gelişmiş olması bizim için çok değerlidir. Bu sebeple farkındalığı yüksek, sanat ve kültürle hemhâl olan BİREYLER hedefliyoruz. Ana diline önem veren, Atatürk İlke ve İnkılâplarını benimseyen BİREYLER okulumuzun birinci hedefidir. Duygularını düşüncelerini her ortamda özgürce söyleyebilen öğrencilerimizin ülkemizi ve dünyayı takip etmesi de öncelikli hedeflerimizdendir.