Türkçe

Türkçe

TÜRKÇE BÖLÜMÜ

Türk Dili zengin, geniş bir dildir. Bütün kavramları anlatma yeteneği vardır. Yalnız, onun bütün varlıklarını aramak, bulmak, toplamak, onlar üzerinde işlemek gereklidir.”

Mustafa Kemal ATATÜRK


 

MİSYONUMUZ

Okuduğunu, dinlediğini anlayan kişi sorunları çözerken daha yetkindir. Yetkinlik de dile hâkim olmakla, sözcük dağarcığının zenginliğiyle mümkündür.

Türkçe Bölümü olarak öncelikle ana dil bilinci oluşturmak bizim için çok önemlidir. Öğrencilerimiz bilirler ki öğrenmekte oldukları ikinci, üçüncü diller ancak konuşabildikleri, düşünebildikleri ana dilleri kadar olabilir. “Kendi dilini iyi öğrenen kişinin başka bir dili öğrenmesi daha kolay oluyor.” tezinden yola çıkarak misyonumuzu gerçekleştirmekteyiz.

 

VİZYONUMUZ

 Türkçe dersi bir bilgi dersi değil bir ifade ve beceri dersidir. Öğrencinin zihinsel ve ruhsal gelişiminde ana dil eğitiminin rolü diğer branşlara nazaran daha büyüktür. Bizim dersimizde kesin olan şey ezbercilikten kaçınmaktır. Önemli olan öğrencimizin Türkçeyi doğru olarak bilinçli ve güvenle kullanmayı alışkanlık haline getirmesidir. Bir düşünceyi ya da olayı, kendi akışı içinde kopukluklara uğratmadan anlaması ve anlatmasıdır. Bu da iyi bir ana dil eğitimi ile çocuğa kazandırılır.

Türkçe derslerimizde 4 ana ögemiz olan “konuşma” “yazma” “dinleme” ve “okuma” becerilerini ders içi ve ders dışında hem öğrenerek hem de eğlenerek öğrencilerimize kazandırıyoruz. Bunun yanında dilimizin kurallarının bütünü olan dil bilgisi bilgilerini de ezber yapmadan öğrenmelerini sağlıyoruz.

ÖGİS SİSTEMİ

Yıl içerisinde uzman kişiler sayesinde uyguladığımız ÖGİS (Öğrenci Gelişimi İzleme Sistemi) ile öğrencilerimizin sözcük dağarcığı seviyelerini, okuduğunu anlama, anladığını yorumlayabilme becerilerinin gelişimini izlemekte ve bu sistem ile de seviyelerini yükseltmeyi amaçlıyoruz.

OKUMA ETKİNLİKLERİ

Her sınıf seviyesi için ayrı ayrı olarak belirlediğimiz ve öğrencilerimize okuma sevgisini, okuma alışkanlığı kazandıracak ve değerlerimizin benimsenmesi sağlayacak okuma kitaplarımızı yıl içerisinde okutarak OKUYAN BİREYLER hedefimizi gerçekleştiriyoruz. Ayrıca sadece bizim seçtiğimiz değil öğrencilerimiz de kendi seçtikleri eğlenceli okuma kitapları ile de hem eğlenceli okuma gerçekleştiriyorlar hem de okuma sonunda yaptığımız değişik etkinliklerle eğlenceli okuma serüvenleri yaşıyorlar.

YAZMA ETKİNLİKLERİ

Türkçe bölümü olarak öğrencilerimizin düşünce ufuklarını farklı yazma çalışmalarıyla kendilerini ifade etmelerini sağlamak önem verdiğimiz etkinliklerden biridir. Uyguladığımız yazma çalışmalarından “Üç Kelimeden Bir Cümle” “Bir Cümleden Bir Paragraf” “Bir Paragraftan Bir Metin” gibi yazı etkinlikleri ile öğrencilerimizin severek duygu ve düşüncelerini ifade etmelerini sağlıyoruz. “Masal ve hikaye tamamlama”, “mektup yazma”, “şiir yazma”, “resme bakarak gezi yazısı yazma”, “divitle yazılar yazma” gibi birçok farklı eğlenceli yazma çalışmaları ile öğrencilerimizin yazı becerilerini geliştiriyoruz. Ayrıca okul içi yarışmalar yaparak ve okul dışı yarışmalara katılarak YAZAN BİREYLER yetiştiriyoruz.

DİĞER ÇALIŞMALARIMIZ

Okulumuzda ayrıca Türkçe bölümü olarak sınıflar arası “Deyim-Atasözü Yarışmaları” yaparak öğrencilerimizin özlü sözlerimizi severek ve eğlenerek öğrenmelerini ve günlük hayatta kullanmalarına teşvik ediyoruz. “Tekerleme Yarışmaları” ile de dilimizin güzelliklerini öğrencilerimize aşılıyoruz. “Münazara Etkinlikleri” ile de öğrencilerimizin kendilerini ve düşüncelerini ifade edebilme becerilerini geliştirmeye çalışıyoruz.

8.SINIFLARIMIZ İÇİN

  Donanımlı ve dil bilincine sahip öğrencilerin LGS gibi sınavlardan çekinmesi gerekmeyecektir. Çünkü ne tür sınav uygulanırsa uygulansın başarıya ulaşacaklardır. Bu sınavlarda en önemli durum öğrencilerin okuduklarını anlamalarıdır. Bunun için de en önemli ders olarak karşımıza Türkçe dersi çıkmaktadır. Türkçe bölümü olarak sınavlara girecek bütün öğrencilerimize Türkçenin önemini bir kez daha vurguluyor ve başarılar diliyoruz.